Pazar , Haziran 23 2024

Mesleki Yeterlilik Sınavı Yapıldı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Mesleki Yeterlilik Sınavları, 24-25-26-27 Eylül 2018 tarihlerinde yapıldı. Sınava 94 kişi katıldı.

13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesi ile söz konusu işte faaliyet gösteren firmalara ‘Yetki Belgesi’ alması zorunluluğu getirildi. Fethiye ve Seydikemer’de ikinci el araç alım-satım işi yapan firmaların sahiplerinin veya çalışanlarının yetki belgesi alarak yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından mesleki yeterlilik sınavı düzenlendi. FTSO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  iştiraki MEYBEM A.Ş. işbirliğinde yapılan sınava 2. el araç alım-satımında faaliyet gösteren 94 kişi katıldı.

Sınav, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapıldı. Sınavın teorik yani yazılı bölümleri FTSO Hizmet Binası Likya Salonunda gerçekleştirildi. Uygulamalı sınavlar ise Suna Otomotiv, Sudo Otomotiv ve Talha Otomotiv galerilerinin ev sahipliğinde yapıldı. Sınavlarda başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan firma yetkilileri, yönetmelikte yazılı tüm şartları yerine getirdikten sonra Muğla Ticaret İl Müdürlüğü’nden Yetki Belgesi alarak faaliyetlerine devam edebilecek.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da uygulama sınavları yerinde inceledi, Ankara’dan gelen gözetmenlerle görüştü. Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluğunun tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler öncelikli olmak üzere başladığını kaydeden Osman Çıralı, son olarak 2. el araç alım satımında faaliyet gösterenlerin de bu kapsama alındığını hatırlattı. Çıralı, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde yapılan bu düzenlemelerin gelecek yıllarda diğer meslekler için de getirileceğini kaydetti.

Çıralı, 13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’inin mesleki yeterlilik belgesi bulundurmanın yanı sıra sektöre pek çok yeni kural da getirdiğini hatırlattı. Oda üyelerinin yasal düzenlemelere uygun iş yapabilmeleri için destek verdiklerini kaydeden Çıralı, “Sektörler her geçen gün gelişiyor, değişiyor. Buna bağlı olarak meslekler de değişiyor. Sektörleri düzenleyen mevzuatlar da bu duruma uyumlu hale getiriliyor. Üyelerimize yeni yükümlülükler geliyor. Biz de üyelerimizin bu yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorunsuz bir şekilde iş yaşamına devam edebilmesi için destek oluyoruz. 2. el motorlu araç alım-satımı mesleki yeterlilik sınavlarını da bu nedenle düzenledik. Sınava hem odamıza hem de esnaf odasına kayıtlı firma yetkilileri ve işletme çalışanları katıldı. Umarım sınava katılan herkes başarılı olur ve belge almaya hak kazanır” dedi.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ İÇİN ZORUNLU HALE GELEN YETKİ BELGESİ NEDİR?

13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre;

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, Yetki Belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak.

İŞLETMEYE YETKİ BELGESİ VERİLEBİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR;  

1- Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,

2 – Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

3 – Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

  1. a)  On sekiz yaşını doldurmuş olması,
  2. b) En az lise mezunu olması,
  3. c) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
  4. d) Konkordato ilan etmemiş olması,
  5. e) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

4 – Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

5- a) İşletmenin imar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması,

  1. b) Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması.
  2. c) Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması.
  3. d) LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması.
  4. e) Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli     durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.

YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yetki Belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte ‘Ticaret İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılacak. İşletmenin yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilecek ve Yetki Belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilecek.

13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti faaliyeti ile iştigal eden işletmelerin,  durumlarını yönetmelikte belirtilen bir yıllık süre olan 13 Ağustos 2019 tarihine kadar uygun hale getirerek Yetki Belgesi alması gerekiyor.

About egegazetesi

Check Also

TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi Bölgenin Deniz Eğitim Üssü Olmaya Devam Ediyor

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Fethiye’ye 2006 yılında kazandırdığı Kıyı ve Deniz Merkezi, Fethiye Belediyesi iş birliğiyle …