Cumartesi , Aralık 2 2023

Bir Baba Yiğit Yetkili Aranıyor!

Kurum ve kuruluşlar ile 2001 yılında ortak düzenlenen raporda söz konusu alanın zaten incelendiği, olumsuz yönlerinin Karaot Projesine göre daha fazla olduğu görülmüştür. Yat Çekek Yeri Çiftlikte Olamaz Demişler.

Aylardır sorunu görmesi için Yetkilileri usul usul uyarıyoruz. Ama sivri sinek  saz, davul çalsan az. Fethiye’nin sorunu görmeye kimsenin niyeti yok. Açılışa gidin, mevlitlerde görünün, sertifika verin, muhtarları toplayın yemek kahvaltı yapın, gelen giden evrakları imzalayın ama yağa suya dokunur sorunlar için çaba göstermeyin. Helalınız var yetkililer, nasıl olsa süreniz dolacak gideceksiniz. Ama arkanızda hangi eseri bıraktınız görev süreciniz boyunca Fethiye ne kazandırdınız diye bir soru geldiğinde ne cevap vereceksiniz çok merak ediyorum. İşte helal süt emmiş vatanına milletine faydalı olmak için görev üstlenmiş bir baba yiğit yetkili arıyoruz.  2. Karagözlerdeki yat çekek yerini taşıyoruz bir Fethiye şehir merkezinde kalan o çirkin, nahoş görüntü kurtaralım, Fethiye’nin   geleceğini ışık olalım diyecek  bir yetkili aranıyor.

  1. Karagözlerdeki yat çekek yeri bir türlü taşınamadı. Yıllardır Fethiye gelen yerli yabancı turistlerden tutunda, dünyanın milyarderlerine kadar burasından dolayı boynumuz bükük bırakıldık. Her kesin Fethiye için yapabileceği bir şey vardır. Ben bu yat çekek yerinden dolayı övünemiyorum. Burası bizim milyon dolarlık yatları yaptığımız yer diye yazamıyorum. Bir misafirim geldiği zaman güzelim koylarımızı göstermeye giderken “ UTANIYORUM” . Burasını bir an önce geçelim diye gaza basıyorum. Bu utancı yaşatanlara bir Fethiyeli olarak hakkımı helal etmiyorum. Burada yapılması gerekenleri yapmayanlar, yaptıramayanlar kamuoyu adına sizlere sesleniyorum. Burası Fethiye’nin kanayan yarası, görün, duyun. Fethiye’de yaşamanın bir bedeli, Fethiye’de görev yapmanın bir bedeli var. Bu bedel ve yaşamak arkada eser bırakmaktır. Burasının taşınmasını sağlamayanlar ki Fethiye’de amel defterlerine burasını yazdıracaklardır. Fethiye’de 1999 yılından bu güne 2.Karagözler Yat yapma ve çekek yeri olarak kullanılan alandan taşınması için bazı sivil toplum örgütleri çok büyük uğraşlar veriyor. Son döneme bakıldığında ise KARAOT mevkiine taşınma için birilerinin taş koyduğunu anlayabiliyoruz. Tek bir imza atılmadığı için bu sorunu yaşamaya devam ediyoruz. Bazıları süreci uzatmak için Çiftlikköy’e taşınsın diyor ama orasının neden olmayacağını daha önce yapılan çalışmada tutulan tutanakla kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Daha fazla zaman kaybetmeden Yat yapım ve Çekek yerinin taşınması için yetkilileri bir kez daha göreve davet ediyoruz. Şimdi raporu olduğu yayınlıyoruz…. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) kaleme alınan resmi bir bilgidir.

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yanıklar Köyü, Karaot Mevkii yeni 392 parselde (eski 5 ada 95 parsel) Tekne İmal ve Çekek Yeri Projesi ile Fethiye İlçesi Çiftlikköy Karğı Mahallesi Karataş Mevkiinde mülkiyeti şahıslara ait 17.05.2011 tarihinde Mülga Özel Çevre Koruma Kurulu tarafından “Özel Şartlı Yat Çekek İmal Yeri” olarak imar planı onaylı alanda; Bakanlığınız yetkilileri ile birlikte 16.12.2014 tarihinde mahallinde incelemelerde bulunulmuştur.

Fethiye İlçesi Çiftlikköy Kargı Mahallesi Karataş mevkii ile ilgili olarak plan üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler sonucunda;

1-Mülga Denizcilik Müsteşarlığı, Fethiye Belediye Başkanlığı, Mülga ÖÇK Başkanlığı, diğer kurum ve kuruluşlar ile 2001 yılında ortak düzenlenen raporda söz konusu alanın zaten incelendiği, olumsuz yönlerinin Karaot Projesine göre daha fazla olduğu,

2- Alanın tamamı ile teknelerin denize atılacağı ve çekileceği kanalın yan tarafının özel mülkiyete konu olması nedeniyle kamulaştırma yapılması gerektiği,

3- Onaylanan imar planındaki kanalda, hali hazırda bölgede inşa edilen 50-55 metre boyundaki tekneler ile daha da uzun boylarda inşa edilecek teknelerin denize atılması için gerekli olan asgari -5, -6 draftın sağlanamayacağı,

4- Gerek bakım onarım, gerekse yeni inşa edilecek teknelerin denize atılması ve çekilmesinde 700 metrelik kanalın kıvrımlı ve köprü geçişleri vb. nedenlerle kullanılmasının teknik olarak mümkün olmayacağı,

5- Yapılması teklif edilen alanın çoğunluğunun zemin alanının bataklık ve sazlık olması nedeniyle; hem tesis alanının hem de dere ıslahı için çok büyük alt yapı maliyetlerinin gerektiği,

6- Alanın ön kısmının 1. Derece arkeolojik sit alanı olması, kıyının ve derenin kaplumbağa üreme alanı olması sebebiyle teknelerin denize atılması için gerekli draftın denizde de sağlanamayacağı,

7- Teknelerin denize atılması veya çekilmesi planlanan açık denize bakması nedeniyle kanal ağzına bir mendirek yapılması gerektiği, hususlarından dolayı teklif edilen Çiftlik Köydeki alanın Tekne İmal ve Çekek Yeri olarak kullanılmasının teknik olarak uygulanabilir olmadığı değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan; Fethiye Limanı’na kayıtlı bulunan tekne sayısı yaklaşık 2.000 adettir. Fethiye iç Körfezinde denizde 10 metre üzeri yaklaşık 1.000 adet tekne bulunmaktadır. Fethiye Körfezi olarak değerlendirildiğinde ise (Göcek dahil) Türk ve Yabancı Bayraklı yat sayısının 2500-3000 civarındadır. Fethiye Liman Başkanlığı sınırları içerisinde Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği kapsamında izinli bir tesis bulunmaması, mevcut olanların yönetmelik kapsamında faaliyetlerinin durmuş olması, yolcu teknelerinin her yıl ticari teknelerin ise 2 yılda bir kara muayeneleri zorunluluğu göz önüne alındığında Fethiye Karaot Projesinin gerçekleştirilmesinin önemi daha da ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla; Fethiye Karaot ile ilgili olarak, 2001 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda ön izin kiralaması yapılan, 4 yıldır ön izin bedelleri düzenli olarak yatırılan, Olumlu CED Kararı bulunan, 25.12.2008 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Fethiye- Göcek Çevre Düzeni Planında “Yat Çekek ve İmal Yeri” olarak gösterilen, Valilik bünyesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi görüşleri olumlu olarak tamamlanan ve Bakanlığımıza teslim edilen planların bir an önce kurum görüşlerine açılması büyük önem arz etmektedir. Dr. Mehmet Kırdağlı Bakan A. Genel Müdür Vekili olarak imzalanmıştır. Burada maksadımızın kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde aydınlatmaktır. Sitemiz ise her şekli ile ortada bir taşınması gereken yat yapım ve çekek yeri var iken neden süreç hızlandırılmadığıdır. Burasının taşınması Fethiye körfezine çok çok rahatlatacaktır. Kimsenin söylemediği bazı karamsar tabloyu da ortadan kaldıracaktır. Ege Gazetesi olarak maksadımız ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesini istemektir. Benimde Fethiye için yapabileceğim kimsenin yazmadıklarını yazarak gazetecilik görevimi icra etmektir.  Haber Mesut BÖLÜK

About egegazetesi

Check Also

AB Tescili İçin İlk Adım Tamam

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (FTSO) GEKA destekli  ‘Fethiye Kaya İnciri Coğrafi İşaret Tescili AB …