Pazartesi , Mayıs 20 2024

İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kuruluşu için ilk adım atıldı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından yürütülen proje sonucunda Fethiye ve Seydikemer Doğal Taş ve Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kuruluşu için ilk adım atıldı. FTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda ihtisas OSB için gerekli olan ihtisas kuruluşu oluşturulmak üzere Fethiye ve Seydikemer Mermer Sanayicileri Derneği kurulması kararı alındı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çalışmaları 2008 yılında başlatılan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kurulması için önemli adımlardan biri 17 Mayıs Çarşamba günü atıldı. Kurulması planlanan OSB’de bulunmak için yer talebinde bulunan mermer ve doğal taş sektörü işletmecileri ile yapılan toplantıda, OSB başvurusunun şartlarından biri olan mesleki dernek kurulmasına karar verildi. Toplantı, FTSO binasında saat 15.00’te yapıldı. Derneğin isminin de kararlaştırıldığı toplantıda Akif Arıcan tarafından önerilen “Fethiye-Seydikemer Mermer Sanayicileri Derneği” ismi oy çokluğu ile kabul edildi. Tüzüğün hazırlanmasının ardından kuruluş için başvuru yapılacak. Toplantıya iştirak edemeyen diğer sektör temsilcilerine de derneğe katılıp katılmayacakları sorulacak. Derneğin kurulmasının ardından, toplantıda belirlenen geçici yönetim, yapılacak genel kurulda yerini asil yönetim kuruluna bırakacak.

Arıcan “Biz her zaman yanınızda olacağız”

Toplantının açılış konuşmasını yapan FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, çalışmanın önemli bir aşamasına gelindiğini belirtti. 2 Şubat 2017 tarihinde Seydikemer’de yapılan çalıştayda en çok talebin mermer ve doğal taş sektöründen geldiğini belirten Arıcan, bu talep üzerine Odanın OSB çalışmalarının mermer ve doğal taş OSB kurulması yönünde yoğunlaştığını ifade etti. Arıcan, “Talep toplanması sonucunda ihtisas OSB’ye varız dediniz. Bu işte hakikaten var isek bir dosyayı, yol haritası oluşturup bakanlığa götürmemiz gerekiyor. Ama önce sizlerin bir dernek çatısı altında toplanmanız gerekiyor. Bu konuda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası çalışmayı başlattı. Biz sizlerin yanındayız. Bu çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Seydikemer belediyesi, Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak da bu işin içinde yer alacağız.” dedi.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin de çalışmada gelinen aşamaya ilişkin bilgiler verdi. Dernek kurulması için tüzük hazırlıklarının yapıldığını belirten Şahin, “Mevzuat, ihtisas OSB’lerde ihtisas kuruluşu olmasını şart koşuyor. Doğal taş ve mermer üzerine bir dernek kurmamız gerekiyor. Örnek bir dernek tüzüğü aldık. Benzer bir çalışmayı hayata geçirebiliriz. Bu koşulu yerine getirmeden başvuruyu gerçekleştirmek imkansız. Biz Oda alarak yer tespiti ve fizibilite çalışmasını yaptık.” diye konuştu.

Yatırımın toplam tutarı 51 Milyon TL

Fethiye Seydikemer Organize Sanayi Fizibilite Etüt Projesi’ni yürüten FTSO Ar-Ge çalışanı Bora Türkoğlu da OSB hakkında teknik bilgileri katılımcılarla paylaştı. Tahmini giderler hakkında bilgiler veren Bora Türkoğlu, “Kurulması planlanan OSB’nin toplam giderleri; OSB müracaat işleri, kuruluş yer seçimi, arazi kamulaştırma çalışmaları, etüt proje ve mühendislik hizmetleri, altyapı inşaat işleri, ortak tesis ve teçhizat ile sosyal tesis kalemlerini kapsamaktadır.Yapılan finansal analiz sonuçlarına göre; yapılacak yatırımın toplam tutarı 51.636.500 TL olarak bulunmuştur. Bu tutarın 9.590.000 TL’lik kısmının etüt, proje ve kamulaştırma giderlerinde kullanılmak üzere kuruluş iştirakçilerince karşılanması, 38.678.795 TL kısmın ise Bakanlık alt yapı kredisi ile finanse edilmesi planlanmaktadır” dedi.

Türkoğlu ayrıca: “1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda sanayi kullanımı için işaretlenen Yayla Gökben’deki OSB yerinin 181 parsel olup, 960.000 m2 büyüklükte olduğu saptanmıştır. Valilik uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa sunulan “OSB Bilgilendirme Raporu”nun ardından, OSB Yer Seçimi Yönetmeliği gereğince teklif edilen OSB mahallinde etüt çalışmaları yapılacak. 9 ayrı Kurum ve Kuruluş temsilcilerinden oluşan Yer Seçimi Komisyonu temsilcilerinin oy birliği sağlanarak OSB yeri seçim süreci tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

OSB’lerin tüzel kişilik kazanabilmesi için, kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı veya OSB’nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, Büyükşehirlerde büyükşehir belediyesinin ve ihtisas OSB’lerde konuyla ilgili mesleki kuruluş ve teşekküllerin temsilcilerince imzalı ve Valinin olumlu görüşünü muhtevi kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması gerekiyor.

5 yıl içerisinde bitebilir

FTSO tarafından hazırlanan fizibilite raporuna göre OSB Projesi’nin 5 yıl çerisinde tamamlanabileceği ön görülmektedir. Birinci yıl içerisinde ilk başvuru ve yer seçimi ile başlayan süreç, OSB’nin tüzel kişilik kazanmasıyla birinci yılın sonunda iştirakçi kurum ve kuruluşlarla yükümlülüklerin belirlendiği ortak protokol çerçevesinde anlaşarak arazilerin kamulaştırma çalışmalarıyla devam edecektir. Sonrasında 6 aylık bir süre zarfında bölgenin mühendislik ve etüt çalışmaları yürütülecek ve 12 aylık süre içerisinde OSB müdürlüğünce parselleme ve altyapı işlerine başlatılmış olacaktır. Dördüncü yıl içerisinde alt yapı imalatlarını tamamlanması hedeflenirken, bölgenin sosyal alanları oluşturulup OSB bölgesinin üretimini disipline etmiş örnek bir sanayi bölgesi olması beşinci yılda tamamlanmış olacaktır.

About egegazetesi

Check Also

“Çok Güzel Bir Proje Yapacağız”

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Değirmenbaşı Konaklamasız Orman Parkı’nın işletme ihalesi gerçekleştirildi ve …