Cuma , Aralık 2 2022

Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Fethiye Belediyesi Şubat ayı olağan belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. İki tanesi gündem dışı olmak üzere 15 gündem maddesinin hepsi oy birliği ile geçti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye’nin Yeşilüzümlü, Kargı – Yanıklar ve Karaçulha girişlerinin düzenlenmesi, kötü görüntülerin ortadan kaldırılması için Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalayacak. Meclis toplantısının başında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, EMİTT Turizm Fuarı’nda Fethiye standına olan ilgiden çok memnun kaldıklarını belirterek, fuarın en iyi destinasyonu ödülü almasından dolayı da tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
Fethiye Belediye Meclisi dilek ve temennilerin ardından başladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 72 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Destek Hizmetleri Müdürü kadrosu ihdas edilmiş olduğu ve Belediyemiz hizmetlerinin etkin verimli ve hızlı şekilde yürütülebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi gereğince Belediyemizde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurularak Teşkilat Şemasına eklenmesiyle ilgili madde oy birliği ile geçti.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 1 adet 8.Derece Mühendisin Tam Zamanlı Sözleşmeli personel ve 1 adet 1.Derece Veteriner Hekimin Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak istihdam edilerek, ücretinin tespit edilmesi hakkındaki gündem maddesi ise oy birliği ile geçti.
Zabıta Müdürlüğü’nün, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait Yönetmeliğin İçkili Yer Bölgesinin Tespiti başlıklı 29.maddesine istinaden; İlçemiz, Foça Mahallesi, Yerguzlar Caddesi ile 967.Sokak arasında bulunan Şehit Sezgin TUNCA Caddesi Numara 62/D adresinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilmesi hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi ise oy birliği ile geçti.
Zabıta Müdürlüğü’nün, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait Yönetmeliğin İçkili Yer Bölgesinin Tespiti başlıklı 29.maddesine istinaden; İlçemiz, Akarca Mahallesi, Yerguzlar Caddesi ile 878.Sokak arasında bulunan Şehit Nihat ORAN Caddesi Numara 19 adresinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilmesi hakkındaki müzekkere oy birliği ile diğer işler komisyonuna gönderildi.
2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonuna havale edilen Kargı Mahalle Muhtarı Cafer SÖĞÜT’ün İlçemiz, Kargı Mahallesi, 375 ada, 2 nolu parsel üzerinde bulunan Kargı Mahalle Konağına Orgeneral Eşref BİTLİS Mahalle Konağı ismi verilmesi ile ilgili hazırlanan Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonu Raporunun görüşülmesiyle ilgili madde ise oy birliği ile geçti.
Muğla 2.İdare Mahkemesinin 2015/870 E. ve 2019/874 K. ile 2015/871 E. ve 2019/875 K. sayılı kararlarının temyizinden vazgeçilmesi hakkındaki Meclise havaleli 23/01/2020 tarih ve E.1534 sayılı müzekkeresinin görüşülmesiyle ilgili madde oy birliği ile geçti.
Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün, Muğla 1.İdare Mahkemesi 2019/613 E. , 2019/1118 K. Sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmasından vazgeçilmesi hakkındaki Meclise havaleli 28/01/2020 tarih ve 98746487-640 sayılı müzekkeresinin görüşülmesiyle ilgili madde oy birliği ile geçti.
Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın üzerinde Atık Su Terfi Merkezi bulunan İlçemiz, Kesikkapı Mahallesi, 347 ada, 95 nolu 193,33 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanına girmesine rağmen sehven Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna bildirilmediğinin tespit edildiğinden dolayı, belirtilen taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devrinin yapılması ile ilgili madde de oy birliği ile geçti.
Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Belediyemiz hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı şekilde yürütülebilmesi için Belediyemizde kurulacak olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesi hakkındaki meclis gündemi ise, oy birliği ile kabul edildi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Belediye Meclisi’nin 04/01/2016 tarih ve 12 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması hakkındaki gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.
Gündem dışı maddelerinden birisi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü 9. Derece 1 adet teknisyen kadrosunu iptal edilerek, yerine Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan 9. Derece 1 adet tekniker kadrosunun ve genel idare hizmetler sınıfında bulunan 8. Derece 1 adet eğitmen kadrosunun iptal edilerek, yerine teknik hizmetler sınıfında bulunan 8. Derece 1 adet eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi, ayrıca ihdas edilen kadrolardan 5393 sayılı belediye kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 1 adet 9. Derece teknikerin, 1 adet 8. Derece programcının ve 1 adet 9. Derece teknisyenin tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesiyle ilgili gündem maddesi oy birliği ile geçti.
Fethiye şehir girişinde bulunan 12 kavşağın 6 tanesini Fethiye Belediyesi, diğer kalanların ise karayolları müdürlüğü tarafından peyzajının yapılmasını içeren Plan ve Proje Müdürlüğü ile Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalanması adına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yetki verilmesin içeren gündem maddesi de oy birliği ile geçti.

About egegazetesi

Check Also

BANU AVAR “YENİ DÜNYA DÜZENİNİ” ANLATTI Fethiye Yerel Tohumlar Derneği, Fethiye Ziraat Odası ve Fethiye …