Cumartesi , Aralık 2 2023

Mecliste 10 Madde Görüşüldü

Fethiye Belediyesi Ekim Ayı Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısı yapıldı.10 maddenin görüşüldüğü gündem maddesinin tamamı oy birliği ile geçti. Gündemde yer alan maddelerden; 95 sokak isminin değiştirilmesiyle ilgili madde, sokakta yaşayan vatandaşların görüşleri alınarak, Cumhuriyet Sokak olarak değiştirildi.

2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Fethiye Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planının görüşülmesiyle ilgili gündem maddesi oy birliği ile geçti. Belediye gündeminde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen Fethiye Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ve 2020 Mali Yılı Fethiye Belediyesi Bütçesinin görüşülmesi konuları da tüm belediye meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Tarife Komisyonuna havale edilen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15’inci, 21’inci, 56’ncı, 60’ıncı ve 84’üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi, harç ve ücretlerini kapsayan 2020 Mali Yılı Fethiye Belediyesi Gelirleri ve Harçlarına İlişkin Tarife Cetvelinin görüşülmesiyle ilgili madde oy birliği geçti.

Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonuna havale edilen Selma Ahıskalı, Meryem Başer Kafaoğlu, Süleyman Kuyucak ve Nurettin Yıldız’ın  01/08/2019 tarih ve 21103 sayılı dilekçesindeki; İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi, 95’inci Sokak isminin Cumhuriyet Sokak olarak değiştirilmesine yönelik madde, oy birliği ile kabul edildi. Değirmenbaşı mevkiinde yer alan bölgeye, ‘Liseler Bulvarı’ olarak isim değişikliği yapıldı. Yine Gökçeovacık’taki Aşılı Mevkii’nin, ‘Aşılı Sokak’ olarak isminin verilmesi talebi, meclis üyelerinin aldığı kararla oy birliği ile geçti.

Gündemin 9. maddesinde yer alan vatandaşların içkili yerler krokisine dahil edilmesi talep ettikleri yerlerin görüşülmesiyle ilgili maddedeki, Akarca Mahallesi Şehit Oran Caddesi’ndeki talep edilen talebe ret, Yeşilüzümlü Durmuş Demirci Bulvarı üzerinde talep edilen yere ret, Patlangıç – Ölüdeniz Caddesi arasında yer alan talebe kabul, Kesikkapı Mahallesi Kaya Caddesi’nde yer alan talebe ise kabul kararı verildi.

İmar Komisyonuna havale edilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 28/09/2019 tarih ve E.8985/22421 sayılı yazısına istinaden; Özel Çevre Kurumu sınırı dışında kalan alanlar için 1/1000 ölçekli Çamköy Uygulama İmar Planı Hükümlerinin 2.13 b) maddesinde yer alan “Tarım Alanları ve Kamu yapılarının yapılabileceği alanlar haricinde bir parselde birden fazla yapı yapılamaz.” hükmünün “Tarım Alanları, Kamu yapılarının yapılabileceği alanlar ve mevcut konut alanı olarak tanımlanmış araziler haricinde bir parselde birden fazla yapı yapılamaz.” olarak değiştirilmesine yönelik madde oy birliği ile kabul edildi.

About egegazetesi

Check Also

AB Tescili İçin İlk Adım Tamam

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (FTSO) GEKA destekli  ‘Fethiye Kaya İnciri Coğrafi İşaret Tescili AB …