Cuma , Haziran 21 2024

Yat Kapasitesi Belirleme Çalışmaları

Fethiye Körfezinin deniz üstü araç kapasitesini belirlemek ve sektörün talepleri doğrultusunda koruma amaçlı dolgu ve imar planlarını hazırlamak için iki gün boyunca Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılan toplantıda kamu ve özel sektör bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Fethiye Körfezinin yat taşıma kapasitesini belirleme projesi kapsamında çalışmalar başladı. Fethiye Körfezi için kıyı alanlarına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli dolgu nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması işi kapsamında Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri 2-3 Ekim günlerinde Fethiye’deydi. Proje kapsamında iki gün boyunca yapılan odak grup çalışması şeklindeki toplantılara Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği yaptı. Çalışmanın ilk günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile ilçemizdeki tüm kamu kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. İkinci gün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Fethiye’de bulunan meslek kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yatırımcılar bir araya geldi.

Bakanlık yetkilileri Körfez içi yat taşıma kapasitesinin belirlenmesi kapsamında Körfez içi kıyı alanlarına ait taslak çalışmalar hakkında bilgi verirken, koruma öncelikli olarak deniz araçlarının kullanımına ve parklanmasına ve Fethiye Körfezi ile ilgili diğer hususlara ilişkin katılımcıların görüşlerini alıp, sorularını cevapladılar.

Proje kapsamında ikinci gün meslek kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yatırımcılar ile yapılan odak grup çalışmasında temsilciler tarafından yat imalatı ile ilgili yaşanan yer sorununun çözüme kavuşturulması, körfezin yat kapasitesinin artı 750 yattın daha yer alacak şekilde yeniden planlanması, Körfezin temizlenmesi, kürek ve yelken sporları için planlamada yer ayrılması, kruvaziyer liman yapılması ve bağlanan tekneler nedeniyle kıyıdan denizin görülememesi gibi hususlar dile getirildi.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar:

-Fethiye Körfezinin deniz yüzeyi ve kıyı kullanımlarının durumları, hukuki durumları, izin durumları, fiili kullanımları, resim, kroki, şema gibi yöntemler kullanılarak hazırlanacak “Coğrafi Bilgi Sistemi” veri tabanına aktarılacak şekilde tasarlanacak

-Alana ilişkin onaylanan planlar, planlara ilişkin yapılan uygulamalar, alana ilişkin verilen izinler ve kurumsal kararlar irdelenerek proje kapsamında planlama kararları geliştirilecek.

-Çalışma alanının SWOT analizi çıkartılarak sentez paftaları oluşturulacak.

-Alanda kullanımı devam edecek kullanımların rehabilitasyonuna ilişkin öneriler geliştirilecek.

-Deniz yüzeyinin deniz araçlarının hareketi, parklanması ve diğer fonksiyonlarına ilişkin tespitlere dayalı kullanımlara ilişkin kriterler belirlenecek.

-Bölgenin statüsüne ve yapısına uygun olarak, deniz yüzeyinin, kıyı kesiminin kapasitesi ve kullanımına ilişkin kriterler belirlenerek bu kapsamda kara, kıyı dolgu alanlarına ait fiziki planlara ilişkin kriterler belirlenecek.

-Daha önce onaylı alt ölçekli imar planlarının temini, sayısallaştırılması ve analizi yapılacak.

-1/5000 ölçekli nazım 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Revizyonu çalışmasına yönelik yapılacak araştırma-analiz çalışması (pafta, rapor, fotoğraf albümü vb.) hazırlanacak.

-1/5000 ölçekli nazım 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Revizyonuna esas jeolejik-jeoteknik etüt raporu temin edilecek.

2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleşen odak grup çalışmaları sonucunda belirlenen alanların Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, bu alanlarda hazırlanacak araştırma, analiz çalışmaları sonucunda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve dolgu alanları ve bu planlara ait jeolojik etüt, osisnografi ve gerekli etütler temin edilecek.

About egegazetesi

Check Also

TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi Bölgenin Deniz Eğitim Üssü Olmaya Devam Ediyor

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Fethiye’ye 2006 yılında kazandırdığı Kıyı ve Deniz Merkezi, Fethiye Belediyesi iş birliğiyle …