Perşembe , Şubat 2 2023

Yapı ve Bina Durumları Konuşuldu

Elazığ ve Malatya’daki depremin ardından ülke genelinde yapı ve binaların durumu tekrar konuşulmaya başlandı. Fethiye Kent Konseyi İnsan Yerleşmeleri ve Korunacak Alanlar Çalışma Grubu bu kapsamda yoğun mesai harcıyor. Her gün çalışma grubu üyeleri ile toplantılar düzenlenirken, son toplantıda deprem riskine karşılık Fethiye’deki yapıları ve binaları görüştü.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Birol Keski başkanlığında ve koordinasyonunda düzenlenen toplantıda; fiziki durumu nedeniyle risk taşıyan tüm yapı ve binaların tespitinin yapılacağı ifade edildi.
Fethiye Kent Konseyi İnsan Yerleşmeleri ve Korunacak Alanlar Çalışma Grubu, Yapılar ve Yapı Teknikleri Araştırma Komisyonu toplantı düzenledi. Toplantı hakkında bilgi veren Çalışma Grubu Yapılar ve Yapı Teknikleri Araştırma Komisyonu üyesi Yüksek İnşaat Mühendisi Ünsal Çakır, “Çalışma Grubu Yapılar ve Yapı Teknikleri Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını üç ana başlık altında tanımlamıştır. Birincisi; Fethiye sınırları içinde fonksiyonel, teknolojik ve ekonomik ömrünü tamamlamış kullanım dışı yada kullanımda olan, fiziki durumu nedeniyle tehlike arz eden, kentsel suçların oluşmasına sebep olabilecek ve kayıt dışı yaşam bulunan yapıların belirlenmesi. Değişim, dönüşüm, yenileme yapılabilmesi için imkanı olmayan kullanıcılara bulunabilecek fonların araştırılması ve bu fonların kullanımı için projeler hazırlanması, yapıların gerekçeli raporlarının hazırlanarak, bu konuda kamu ile ortak çalışmalar yapılması olmaktadır. İkincisi; Fethiye İlçe sınırları içinde mevcut yerleşimlerin depremden etkilenebilirliğinin ortaya konmasıdır. Bu çalışma ile etkin parametrelerin belirlenmesi, yerel yönetimler için afet öncesi hazırlıklar bakımından, önem taşımaktadır. Yerleşimlerin afet kapsamında bütün bileşenleri ile birlikte ele alınması, fiziksel çevre bileşenleriyle birlikte yerleşimde yaşayanların da etkilenebilir yapısının ortaya konabilmesi, geliştirilecek çözümler açısından daha kapsayıcı altyapı olanağı sağlayacaktır. Üçüncüsü ise Fethiye ilçe sınırları içinde tüm yapıların yapım tekniklerinin araştırılması, Kamu ve Özel Sektör yatırım ve yüklenicilerinin çağdaş, çevreci, gelişmiş yapım teknikleri ve malzemelerine yaklaşımlarının tespiti ve geliştirilmesi için projeler geliştirmektir” şeklinde ifadeler kullandı.
Açıklamasına devam eden Ünsal Çakır, “Bu çalışmaları yaparken sadece komisyon üyeleri değil, çalışma gurubu içinde ki diğer komisyonlardan ve mahalle muhtarlarından da destek alınarak saha çalışmalarının daha etkin ve kısa zamanda tamamlanabilmesi öngörülmüştür. Bu çalışmaları yaparken Fethiye’mizdeki mahallelerinin numaratajlı haritalarının belediyeden temin edilecek. Yapı Kontrol Föyü oluşturulacak, Belediyeden Kamu binaları deprem kontrolleri ile ilgili mevcut bilgilerin alınacak. Pilot mahalle seçilerek, çalışmaların izlenmesi ve yönlendirilmesinin sağlanacak ve Elazığ depreminde barınma imkanı bulunmayan aileler için ne yapabiliriz sorusuna cevap arayacağız” dedi.

About egegazetesi

Check Also

AKILLI SAAT SATIN ALINACAKTIR

Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca Sevdiklerimiz …