Pazartesi , Temmuz 22 2024

Gürün, “Denizde Yaşanan Renk Değişimi Arıtmadan Değil”

Muğla Büyük Şehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve heyet Günlükbaşı bölgesinde bulunan kanalizasyon  ve arıtma tesisinde incelemelerde bulundular. Yapılan incelemeler esnasında konuşan Büyük Şehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Fethiye Körfezde yaşanan renk değişimi sorunu arıtma tesisimizden kaynaklanmıyor. Buradaki arıtma işlemi online sistem ile kontrol ediyor ve deşarj işlemi onaylandıktan sonra denize bırakılıyor. Herkesin gönlü rahat olsun arıtma kaynaklı bir kirlik yoktur”dedi. 

Muğla Büyük Şehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muski Daire Başkanı Baki Ülgen,  Kanalizasyon ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Tansel Koralay, Fethiye  Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Belediye Başkanı Oğuz Bolel, Belediye Meclis Üyesi Veli Pabuşcu Fethiye Arıtma tesislerini gezdi ve basın açıklaması yapıldı.  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı  Osman Gürün, “Buradaki su online olarak tahlili yapılıyor ve anlık olarak bakanlığa gidiyor. Bakanlığa ulaştıktan sonra standartta uymayan bir durum olduğu taktirde Bakanlık hemen ikaz ediyor. Şu ana kadar da bu tesis herhangi bir ikaz almamıştır.  Bu tesis iyi ama yapıldığı tarihten sonra teknoloji ilerledi. Toplam 17.5 milyon Euro’luk yapacağımız yatırımlarla buraya ekleme ve Hisarönü’nden  isale hattı çekeceğiz. Kapasiteyi arttıracağız. Şu anda kanalizasyonu olmayan bölgelerde de kanalizasyon yaparak tesise katacağız. Bu tesisin kapasitesinin arttırılması gerekmektedir. Bunu da önümüzdeki bir ay içerisinde gerçekleştireceğiz”dedi

“Arıtmadan değil, Dereler ve  Turistik Tesislere Bakılmalı”

Fethiye’deki arıtma tesisinde sorun olmadığının altını çizen Başkan Gürün, “ Fethiye Körfezi’nin yaşanan olayla ilgili olarak parametreleri farklı. Turizm alanlarında hizmet veren büyük otellerimiz var. Bu otellerin atıklarının denetlenmesi bizim yetkimizde değil. Ancak Çevre Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bazı tesislerde ufak tefek kaçaklar olabilir. Bunun denetlenmesi lazım. Devlet Su İşleri’nin yaptığı setler var. Yeni bir yatırım ile 25 milyon Lira ile bu setler yükseltilerek kapasitesinin yükseltilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konu ile ilgili olarak hazırlanmış raporlar var. Şunu belirtmek isterim. Fethiye Arıtma Tesisinin denizin kirlenmesiyle ilgili olarak herhangi bir negatif bir katkı yapmamaktadır. Bu tesis % 50 teşvik alıyor. Bu nedenle bizler hiçbir zaman elektriği keserek bu tesisten arıtılmamış suyu körfeze vermeyiz. Muğla olarak arıtma tesisleri için en fazla elektrik faturası ödeyen bir iliz. Şu anda Muğla’da bu tür 26 tesisimiz var. Hiçbirisinde elektrik tasarrufu yapalım diye arıtılmamış suyu denize vermeyiz. Aldığımız tesislerin yeni revizyonlara ihtiyacı var. Bunun için de dünya bankasından aldığımız 83 milyon Euro kredimiz var. Bu kredinin tüm projeleri hazırlanmış durumda. Bunun içerisinde Ovacık isale hattı, arıtma tesisi ve Turgutreis’te arıtma yok. Oraya arıtma tesisi kuracağız sorunların çözülmesi denizlerimizin kirlenmemesi için Muğla Büyükşehir belediyesi olarak elimizden geleni ve hatta fazlasını yapmaya çalışıyoruz.”şeklinde konuştu.

“Arıtmanın Körfez Kirliğinle İlgilisi Yok”

Uzun yıllardır yapılamayan birikmiş sorunları çözümlemek için çaba sarf ettiklerini söylen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Muğla’nın son 10 yıldır biriken sorunları var. İdari sistem olarak köylerimizde il özel idareleri, beldelerimizde belediyelerimiz, merkez ilçelerde de belediyemiz hizmet veriyordu. Fakat maddi imkansızlık ve sistemin tümüyle düşünülemediği için il özel idarelerin yeteri kadar ödeneği olmadığı için, yıllardır bu sorunlar tamamen çözülememiştir. Şimdi bizler bütün eksiklikleri gidermekle yükümlüyüz. Şu anda 5 milyar liraya ihtiyaç var, bunun 900 bini hazır. Önümüzdeki günlerde çeşitli finans kuruluşlarıyla görüşmelerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde su, kanalizasyon ve arıtma ile ilgili sorunlar giderilecek. Dolayısıyla dünya markası olan Muğla’ya alt yapı olarak, eksiklerini gidererek gelecek yıllara çağdaş bir kent olarak taşımak zorundayız. Bu konu ile ilgili olarak verilen beyanatlar, görüşler, yazılar, gerçekler çerçevesinde değerlendirilmesi lazım. Lütfen insanlara doğru bilgiler ulaşsın. Bizler bir eksiğimiz olduğu zaman bunda eksiğimiz var deriz. Fethiye Körfezinde yaşanan renk değişiminle ilgili olarak herhangi bir negatiflik olmadığı kesindir. Hatta arıtmamız şuan kapasitesinin altında bir yoğunlukla çalışmaktadır. Giren atıkların arıtılması için her hangi bir aksaklık yoktur. Körfezde yaşanan olayın arıtmamıza mal edilecek eksikliği de yoktur. Var olsa açık açık belediye başkanı olarak söylerim. Bu güne kadar hep doğru söyledik. Halkımıza yalan söylemek yerine imkanlarımız doğrultusunda hizmet verdik. Körfezi kirleten veya bu duruma sebebiyet veren bizim uhdemizde hizmet veren arıtmamız değildi”dedi.

Daha sonra Kanalizasyon ve arıtma sistemin çalışmasını net bir şekilde göstermek için 3 ayrı su ile basın önünde anlatım yapıldı. Arıtmaya girmeden önceki suyun nasıl olduğu, arıtılma işlemi yapılarak denize nasıl hangi renkte bırakıldığı kameralar önünde gösterildi.

FETHİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ HAKKINDA

Fethiye AAT, Fethiye Belediyesi tarafından kfw kredisi ile yapılmış ve 07.10.2003 tarihinde işletmeye alınmıştır. Tesis karbon, azot ve fosforun giderildiği ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olarak projelendirilmiştir. Tesise gelen atıksular önce fiziksel olarak kaba malzemelerden ayrıştırılmakta daha sonra mikroorganizmalar tarafından biyolojik faaliyetler sonucu organik kirlilik giderilmektedir. Arıtılmış su dezenfeksiyon için Ultraviyole ünitelerinden geçirilmekte ve Murt deresi’ne deşarj edilmektedir. Tesis kurulduğu yıldan kurumumuza devir olana kadar Fethiye Belediyesi tarafından özel bir işletmeci firmaya tesis işlettirilmiştir. Tesisin kurumumuza devir olmasından sonra özel şirket’in sözleşmesinin bitimiyle beraber özel şirket giderlerinin yüksek olmasından dolayı tesis işletme sorumluluğunu kurumumuz devir almış, 01.08.2014 yılından itibaren Kurumumuz personelleri tarafından işletilmektedir. Tesisi devir aldığımız günden bugüne kadar gelen atıksuyun tamamı SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ’nde belirtilen deşarj standartlarına uygun olarak arıtılmış ve arıtma faaliyetleri çevre mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Arıtılmış su dezenfeksiyon için UV ünitelerinden geçirilmekte ve Murt Deresi’ne deşarj edilmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyundan, işletme laboratuvarında analiz edilmek üzere her gün, tarafsız Akredite Laboratuvar tarafından ayda 2 defa, Özel Çevre Koruma Kurumunun belirlediği Akredite Laboratuvar tarafından ise yılda 12 defa numune alınarak analiz edilmekte, arıtılan suyun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlere uygun deşarj edilip edilmediği tarafsız kurum ve kuruluşlarca denetlenmektedir.

Bugüne kadar yapılan çıkış suyu analizlerinde hiçbir problem yaşanmamıştır. Ayrıca tesis çıkışındaki suyun kalitesini Bakanlığın ilgili mercilerince sürekli takip edilmesini sağlayan SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMİ (SAİS) bulunmaktadır. Desarj edilen su anlık olarak analiz edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Deşarj edilen arıtılmış su, online uzaktan izleme sistemi ile Bakanlık tarafından kesintisiz olarak takip edilmekte ve denetlenmektedir. Desarj edilen su kalitesinin SKKY sınır değerlerini aşması durumunda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilerince cezai işlem uygulanmaktadır. Bugüne kadar desarj standartlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış, cezai işlem uygulanmamıştır.

Son günlerde Denizde yaşanan alg patlamasının birçok nedeni bulunmaktadır. Tesisimizin çıkış suyu parametreleri Bakanlığın belirlediği sınır değerlerinin altında olup,  denizdeki kirlilik sebeplerini Arıtma Tesisimize bağlamak son derece yanlıştır. Denizde tur yapan teknelerin atıklarının doğrudan denize boşaltıldığı sürekli olarak tarafımıza iletilmekte olup, tekneleri denetleme yetkisi Sahil Güvenlik Komutanlığında bulunmaktadır. Ayrıca Şovalye Adasında herhangi bir arıtma sistemi bulunmamakta olup, atıklarını nasıl bertaraf ettikleri bilinmemektedir. İlçemizde Arıtma Tesisine bağlı olmayan bir çok Otel, İşyeri ve Tatil Köyü bulunmakta olup, atıklarını ne kadar düzenli arıttıkları ve arıtma çamurlarını nasıl bertaraf ettikleri bilinmemektedir. Denetim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İl Çevre Müdürlüğü’ndedir. Ayrıca Endüstriyel nitelikli atıksu üreten (Yoğurt, peynir üretimi yapan tesisler, süt işleme tesisleri ve benzer nitelikteki) tesislerin denetim yetkisi de İl Çevre Müdürlüğü’ndedir. Kanallar ile birlikte birçok atığın denizimize sürüklendiği ve kirliliğe sebep olduğu gözlemlenmiş olup, gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu kanallarımız DSİ’ye bağlıdır. Arıtma tesisine bağlı olmayan veya arıtma tesisi bulunmayan yerleşim yerlerinde bulunan sızdırmalı fosseptikler de kirliliğe sebep olmaktadır.

Gündeme gelen haberlerde Atıksu Arıtma Tesisimizde kullanılan elektriğin Arıtma için kullanılmadığı, başka amaçlarla kullanıldığı yazılmıştır. Böyle bir şey mümkün olmamakla birlikte, Fethiye Atıksu Arıtma Tesisinde 2018 yılında kullanılan ortalama elektrik tüketimi 3,386,125 Kwh (Tesis) ve 3,038,919 Kwh (6 adet terfi merkezi) olup, Sayaçlarımız her yıl düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aydem tarafından denetlenmektedir. Yapılması planlananlar; Nüfusun artışı ve kanalizasyon ihtiyacının artması nedenleriyle yapılacak yeni kanalizasyon hatlarının sisteme dahil edilmesi planlanmaktadır. (Hisarönü-Ovacık, Karaçulha ve diğer kanalizasyonu olmayan bölgeler için).Bu nedenle tesis kapasitesinin 2.Etap olarak projeleri hazırlanmış olup gerekli izinleri alınmış ve Dünya Kredisi Kapsamında İller Bankasına onay için sunulmuştur. Bu proje kapsamında tesis kapasitesi 50.000 m3/gün olarak artırılacak ve aynı zamanda tesis giriş ünitesine ek koku giderim sistemleri yapılacak, Ultraviyole ünitesinin kapasitesi arttırılacak, çıkış yapısına filtrasyon üniteleri yapılarak tesis çıkış suyunun kalitesi sulama suyu kalitesine ulaştırılacaktır. Aynı zamanda Dünya Bankası tesis revizyonları kapsamında mekanik ekipmanların güncel ve enerji verimliliği yüksek ekipmanlarla değiştirilmesi planlanmaktadır. Yine Dünya Bankası 2.etap kredi anlaşması kapsamında Fethiye Kanalizasyon hatlarının da rehabilitasyonu yapılacaktır.

About egegazetesi

Check Also

METE VE OTGÖZ, “STATLARI MODERNİZE EDİYORUZ”

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın …