Çarşamba , Mayıs 29 2024

Güçbirliği; “Tekrar Gözden Geçirilmeli”

Fethiye Körfezine yapılması planlanan marinalar ile ilgili açıklama yapan Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği platformu; planlamanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiği görüşündeyiz, dedi. Fethiye Körfezindeki taşıma kapasitesinin 3 katına çıkmış bir durumda olduğunu ve kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Fethiye ve Seydikemer Güç Birliği açıklamasında “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2014 yılında başlatılan, yapım çalışmaları henüz tamamlanan  ve askı aşamasında olan kesinleşmemiş durumdaki “Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması”nın tekrar gözden geçirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Fethiye Körfezi Tekne Bağlama Kapasitelerinin Belirlenmesi” çalışmasında; bağlama alanlarında ilçemizde yat sayısı 750’nin üzerine çıktığı takdirde büyük sorunların olabileceği belirtilmektedir” dedi.

“KAPASİTE ARTIRIMI HUSUSLARINDAKİ PLANSIZLIK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR”

Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği platformu açıklamasında “Bölgemizdeki 19 meslek kuruluşunun temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan ve sekretaryası odamız tarafından yürütülen Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, her ay belirli bir gündem eşliğinde toplanan demokratik bir platformdur. Platformun amacı; Fethiye’nin sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarına duyarlılık göstermek, Fethiye’nin sorunlarını gündeme taşımak, çözüm önerileri geliştirmek, çözümüne yönelik kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takibini yapmak ve Fethiye’de meslek kuruluşları arasında işbirliğini geliştirerek katılımcı yönetim bilincinin olgunlaşmasına katkıda bulunmaktır. Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’nun Aralık ayı olağan toplantısındaki gündem maddesi, “Fethiye körfezinde gerçekleştirilmesi planlanan projeler” olmuştur. Bu  toplantıda Güç Birliği Platformu üyeleri tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2014 yılında başlatılan, yapım çalışmaları henüz tamamlanan ve askı aşamasında olan kesinleşmemiş durumdaki “Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması” ele alınmış; Fethiye Körfezinde yerleri belirlenmiş yeni yat limanları, yapılması planlanan yeni marinalar, mevcut yat bağlama alanlarındaki kapasite artırımı hususlarındaki plansızlık değerlendirilmiştir.

“KAPASİTE SINIRININ 3 KATINA ÇIKILMIŞTIR”

Malumlarınız olduğu üzere, 2011 yılında ODTÜ İnşaat Fakültesi tarafından hazırlanan,“Fethiye Körfezi Tekne Bağlama Kapasitelerinin Belirlenmesi” çalışmasında; bağlama alanlarında ilçemizde yat sayısı 750’nin üzerine çıktığı takdirde büyük sorunların olabileceği belirtilmektedir. Ancak şu an, Karagözler Yarımadası etrafında ve Fethiye Körfezi içerisinde çapa atarak demirlenmiş tekne sayıları ile beraber mevcut ve planlanacak olan alanlar da dahil körfezde bağlanacak toplam tekne sayısı 2000’in üzerine çıktığı görülmektedir. Yapılması düşünülen yeni marina ve bağlama yerleri göz önüne alındığında, Fethiye Körfezinde planlanan projeler uygulamaya konulduğu takdirde, ODTÜ İnşaat Fakültesi tarafından belirlenen kapasite sınırının yaklaşık 3 katına çıkılacağı ortadadır. Bu kapsamda 2011 yılından bugüne kadar ne değişmiştir de;  kapasite  sınırının 3 katına çıkılmıştır?

“CİDDİ BOYUTLARA ULAŞMIŞ KİRLİLİĞİNE OLUMSUZ KATKILAR SAĞLAYACAK”

Öte yandan şu husus özellikle gözden kaçmamalıdır ki, mevcut halihazırda bulunan günübirlik teknelerimizin dahi bağlama yeri ihtiyacı henüz giderilememişken, yeni marina ve iskele adı altında yapılması planlanan kapsamlı projelerin Fethiye Körfezi’nin ciddi boyutlara ulaşmış kirliliğine olumsuz katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Fethiye’nin deniz planlaması ile ilgili öncelikli konularının başında Körfezin temizlenmesi sorunu, tekne bakım onarım ve kışlama sahalarının eksikliği konusunun geldiği hepimizin malumudur.  Mükemmel bir doğal ve arkeolojik güzelliğinin yanında zengin bir flora ve fauna yapısı ve muazzam sualtı biyo çeşitliliğine sahip olan Fethiye Körfezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan bu tür yapılaşmaların körfezin taşıyabileceği kapasitenin üstünde planlanması, kıyı ve denizel alanlardaki ekosistemi yok etme tehlikesi yaratarak, bölgede bu eksende, tam da bölgenin bakirliği sayesinde oluşmuş deniz turizmini de olumsuz yönde etkileyecek ve doğal güzelliklerin ve arkeolojik değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını engelleyecektir. Hali hazırda 2019 yılında Fethiye Körfez Kirliliği zirve noktasına ulaşmış olup; şehir merkezi, Karagözler Yarımadası ve Çalış Plajı gibi önemli noktalar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce denize girilmesi kirlilik açısından çok tehlikeli alan olarak belirlenmiştir. Fethiye Körfezindeki kirlilik bu denli ayyuka çıkmışken körfezin kirlilik ve yapılaşma baskısı açılarından yükünü daha da artırıcı deniz yapılarının sayısını fazlalaştırmaya yönelik projelerin makul olmadığı görüşündeyiz.

“PLANIN TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDEYİZ”

Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2014 yılında başlatılan, yapım çalışmaları henüz tamamlanan ve askı aşamasında olan kesinleşmemiş durumdaki    “Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması”nın tekrar gözden geçirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Ayrıca, Fethiye Körfezi Taşıma Kapasitesi Raporları tekrar hazırlatılmadan alınacak bu tür yapılaşma kararları; bilimsellikten uzak,  körfezde geri dönülmesi imkansız hasarlara sebebiyet verebilecektir. Bu noktada, Fethiye Körfezi Taşıma Kapasitesi Raporları tekrar hazırlatılarak güncellenmesi sağlandıktan sonra, belirlenen kapasite dahilinde Fethiye Körfezindeki deniz ulaşım araçları için yapılacak yeni bağlama yerleri ve yeni planlamalar gündeme getirilmelidir. Yukarıda belirtilen hususlar, Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği platformu üyelerince ortak kanaat görüşü olarak benimsenmiş olup, kamuoyuna saygıyla sunulur” denildi.

About egegazetesi

Check Also

Seydikemer “Bi Dünya Çocuk” İle Şenlenecek

İlçemiz Seydikemer Esnaflarından Murat YAYA’nın kardeşinin açmış olduğu “ Özel Seydikemer Bi Dünya Çocuk Kreş …