Cuma , Aralık 2 2022

Yönetmelik İle İlgili Bilgilendirdi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, ikinci el araç satışı yapan üyelerini, 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” hakkında bilgilendirdi.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile ilgili 19 Temmuz 2018 Perşembe günü, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının açış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Hıra, FTSO’nun  üyelerin ticaretinin önünü açmak için her zaman çalışacaklarını ve yasal düzenlemelerle ilgili bu ve benzeri bilgilendirme toplantıların her zaman düzenleneceğini söyledi. Kemal Hıra, “Yönetmeliğin uygulaması konusunda pratikte yaşanan sorunlara dair sizlerin de görüş ve önerileri varsa bunları yazılı olarak Odamıza iletebilirsiniz. Biz de bu başvurularınızın ilgili mercilere iletilmesi için gerekeni yaparız” dedi.

Geniş bir katılımın olduğu toplantıda daha sonra Genel Sekreter Vekili ve Hukuk Müşaviri Av. Ezgi Kullukçu, yaptığı sunumla 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya girecek ‘İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ hakkında detaylı bilgi verdi ve üyelerden gelen soruları cevaplandırdı.

13 Şubat 218 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapanlara önemli uyarıların yapıldığı toplantıda, gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapabilmesi için işletmeleri adına Yetki Belgesi almaları gerektiğine dikkat çekildi. Toplantıda İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti ile ilgilenen firma sahiplerinin alması gereken ‘Yetki Belgesi’ ve bu belgeyi almak için gerekli şartlar ile işletmelerde aranan kriterler, mesleki yeterlilik belgesi, garanti koşulları, ekspertiz zorunluluğu, taşıt teslim ve tanıtım belgeleri ile noterlerin yükümlülükleri konuları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca sektör temsilcilerine, yetki belgesinin yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik sınav ve belgelendirmesi konularında da detaylı bilgi aktarıldı.

Av. Ezgi Kullukçu, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle 13 Ağustos 2018 tarihinden önce iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine  devam edebilmesi için durumlarını söz konusu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek, 13 Ağustos 2019 tarihine kadar ‘Yetki Belgesi’ alması gerektiğine vurgu yaptı.

YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Yetki Belgesi alınabilmesi için; işletmenin içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda bulunması, açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması, LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması gibi kriterler yer alıyor.

Bununla birlikte; esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olunması; gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;

On sekiz yaşını doldurmuş olması, En az lise mezunu olması (13 Ağustos 2018 tarihi öncesinde söz konusu işle iştigal edenler için bu şart aranmayacak) Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması, konkordato ilan etmemiş olması, yönetmelikte belirlenen suçlardan hüküm giymemiş olması gerekiyor.

YETKİ BELGESİ 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Yönetmeliğe göre; her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek Yetki Belgesi, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından verilecek. Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıl olacak.

Yetki Belgesi alınabilmesi için ön koşul olan Mesleki Yeterlilik Belgesi ise Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen TOBB kuruluşu MEYBEM’den (Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme A.Ş.) alınabilecek.  Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası da MEYBEM A.Ş. aracılığı ile İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti ile uğraşan gerçek kişi tacirlerin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün yanı sıra pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişileri sınav ve belgelendirme hizmetine aracılık edecek.

Başvuruların Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda alınmaya başlandığı ‘Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı’ ile ‘Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu’ sınavlarının kesin tarihleri www.fto.org.tr adresinden duyurulacak.

EKSPERTİZ RAPORU VE GARANTİ

Toplantıda ayrıca 13 Ağustos 2018 itibariyle zorunlu hale getirilen ve yetkili işletmelerce düzenlenecek Ekspertiz Raporları hakkında bilgilendirme yapıldı. Buna göre ekspertiz raporlarında taşıtın özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek. Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki araçlarda ise Ekspertiz Raporu zorunluluğu bulunmayacak.

Yönetmelikte yer alan ve toplantıda görüşülen bir diğer husus ise ‘Garanti’ konusu oldu. Yönetmelik uyarınca; ikinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi; satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, işletmenin garantisi altında yer alacak.  Garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami 30 iş günü, motosikletler için azami 20 iş gününde giderilmesi gerekiyor.

About egegazetesi

Check Also

BANU AVAR “YENİ DÜNYA DÜZENİNİ” ANLATTI Fethiye Yerel Tohumlar Derneği, Fethiye Ziraat Odası ve Fethiye …