Pazartesi , Mayıs 20 2024

TOPLANTI ALANLARI VE DAĞILMA NOKTALARI

13 Mart 2014 tarih ve 28940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6529 sayılı Kanun ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. Maddesinde yapılan değişiklik gereğince İlçemizde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, kamu düzenini ile genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde anılan Yasa’nın 22 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla; Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin ilçe temsilcileri ile ilçe belediye başkanının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak belirleneceğinden, konu ile ilgili önerilerinizin …../01/2021 tarihine kadar Kaymakamlığımıza bildirilmesini rica ederim.

İlçemiz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergahlarının tespitine ilişkin 21/01/2015 tarih ve 202 sayılı Kaymakamlık Makam Olur’u ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

13 Mart 2014 tarih ve 28940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6529 sayılı Kanun ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. Maddesinde yapılan değişiklik gereğince İlçemizde Açık ve Kapalı Yer Toplantı Alanları ve Dağılma Noktaları, Gösteri Yürüyüş Toplanma Alanları ve Yürüyüş Güzergahları ile Alternatif Planın, kamu düzenini ile genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde anılan Yasa’nın 22 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla; ilgili birimlerin görüşleri alınması sonucunda söz konusu güzergahların aşağıdaki şekilde belirlenmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

 AÇIK ve KAPALI YER TOPLANTI ALANLARI VE DAĞILMA NOKTALARI          :

1Nolu Miting Alanı              : Beşkaza Meydanı

Dağılma Noktaları                : Kordon Boyu, Dispanser caddesi, 501/1 sokak ve 501/2 sokak

2Nolu Miting Alanı               : Salı Pazarı Meydanı (1 Nolu Sağlık Ocağı Doğu kısmı 523. ve 518.sokak ile Pürşahbey Caddesi arasında kalan bölüm)

Dağılma Noktaları                : Pürşahbey Caddesi, 518 sokak, 523 sokak

3Nolu Miting Alanı              : Civcili Ahmet Ağa Meydanı

Dağılma Noktaları                : 950 sokak, 951 sokak, 952 sokak, 953 sokak, 954 sokak, 955 sokak ve 956 sokak

4Nolu Miting Alanı              : Karaçulha Pazar Yeri

Dağılma Noktaları                : Ali Onbaşı Caddesi, Atatürk Bulvarı

5Nolu Miting Alanı              : Çatalarık Düğün Salonu

Dağılma Noktaları                : Kazım Karabekir Caddesi, 1220 Sokak, Turgut Özal Bulvarı

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ TOPLANMA ALANLARI VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI:

1 Nolu Toplanma Alanı       :Salı Pazarı Meydanı(1 Nolu Sağlık Ocağı Doğu kısmı 523. ve 518.sokak ile Pürşahbey Caddesi arasında kalan bölüm)

Yürüyüş Güzergahı                :518 Sokaktan hareketle(1 Nolu Sağlık Ocağı önü), Uğur Mumcu Parkına giriş, Kordon Boyunu takiben Beşkaza Meydanına kadar olan güzergah

Dağılma Noktaları                  :Kordon Boyu, Dispanser Caddesi, 501/1 Sokak ve 501/2 Sokak

2 Nolu Toplanma Alanı       :Salı Pazarı Meydanı(1 Nolu Sağlık Ocağı Doğu kısmı 523. ve 518.Sokak ile Pürşahbey Caddesi arasında kalan bölüm)

Yürüyüş Güzergahı                :518 Sokaktan hareketle(1 Nolu Sağlık Ocağı önü), Gaffar Okan Caddesi, Eski Hastane Kavşağı, Atatürk Caddesi, Dispanser Sokak girişle 502 Sokak( Deniz Yolu Sokak) takiben Beşkaza Meydanına kadar olan güzergah

Dağılma Noktaları                  :Kordon Boyu, Dispanser Caddesi, 501/1 Sokak ve 501/2 Sokak

3 Nolu Toplanma Alanı       : Doğa Sefası Cafe yanı (Cahit Gündüz Caddesi Kordon Boyu)

Yürüyüş Güzergahı                :Cahit Gündüz Caddesi Kordon Boyu takiben Uğur Mumcu Parkına giriş, Kordon Boyunu takiben Beşkaza Meydanına kadar olan güzergah

Dağılma Noktaları                  :Kordon Boyu, Dispanser Caddesi, 501/1 Sokak ve 501/2 Sokak

4 Nolu Toplanma Alanı       : Doğa Sefası Cafe yanı (Cahit Gündüz Caddesi Kordon Boyu)

Yürüyüş Güzergahı                :Cahit Gündüz Caddesini takiben Gaffar Okan Caddesi, Eski Hastane Kavşağı, Atatürk Caddesi, Dispanser Sokak, 502 Sokak (Deniz Yolu Sokak) Beşkaza Meydanına kadar olan güzergah

Dağılma Noktaları                  :Kordon Boyu, Dispanser Caddesi, 501/1 Sokak ve 501/2 Sokak

5 Nolu Toplanma Alanı       :Salı Pazarı Meydanı (1 Nolu Sağlık Ocağı Doğu kısmı 523. ve 518.Sokak ile Pürşahbey Caddesi arasında kalan bölüm)

Yürüyüş Güzergahı                :Pürşahbey Caddesinden hareketle, Köprübaşı Mevkii, Atatürk Caddesi, Dispanser Sokak girişle 502 Sokak ( Deniz Yolu Sokak) takiben Beşkaza Meydanına kadar olan güzergah

Dağılma Noktaları                  :Kordon Boyu, Dispanser Caddesi, 501/1 Sokak ve 501/2 Sokak

6 Nolu Toplanma Alanı       :Çalış Kordon Boyu Seyir Terası

Yürüyüş Güzergahı                :Seyir terasından hareketle Barış Manço Bulvarı, İbrahim Gül Caddesi, 950 Sokak takiben Civcili Ahmet Ağa Meydanına kadar olan güzergah

Dağılma Noktaları                  : 950 Sokak, 951 Sokak, 952 Sokak, 953 Sokak, 954 Sokak, 955 Sokak ve 956 Sokak

7 Nolu Toplanma Alanı       :Salı Pazarı Meydanı (1 Nolu Sağlık Ocağı Doğu kısmı 523. ve 518. Sokak ile Pürşahbey Caddesi arasında kalan bölüm)

Yürüyüş Güzergahı                :Pürşahbey Caddesinden hareketle, Köprübaşı Mevkii, Atatürk Caddesi takiben Cumhuriyet Meydanına kadar olan güzergah

Dağılma Noktaları                  :Atatürk Caddesi, Çarşı Caddesi, 40. Sokak, Kordon Boyu

ALTERNATİF PLAN

MİTİNG ALANI VE DAĞILMA NOKTALARI          :

Miting Alanı                          :Cumhuriyet Meydanı (Yapı Kredi Bankası karşısı (Fethiye Spor) Otoparkı içerisi)

Dağılma Noktaları                :Atatürk Caddesi, Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve 40. Sokak

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ TOPLANMA ALANI VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI:

Toplanma Alanı                      :Cumhuriyet Meydanı

Yürüyüş Güzergahı                :Cumhuriyet Meydanından hareketle, Kandönmezler Kavşağı, Çarşı Caddesi, Köprübaşı Kavşağı, Pürşahbey Caddesi, Salı Pazarı Meydanına kadar olan güzergahtır.

Dağılma Noktaları                  :Pürşahbey Caddesi,518 Sokak ve 523 Sokak

ETKİNLİKLERDE AFİŞ ASILACAK YERLER:

(Fethiye Belediyesinden izin almak suretiyle)

1-Miting alanı

2-Yeni Cami Yanı

3-Ovacık Köprüsü

4-Çalış Aries Kavşağı

5-Ovacı Köprüsü

6-Stroer şirketine ait ışıklı pano ve bilboardlar (Ücreti Karşılığında)

T  U  T  A  N  A  K

Fethiye İlçesi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergahlarının 12/01/2021 tarihinden itibaren Fethiye Kaymakamlığı internet sitesinde yayımlanmaya başladığına dair iş bu tutanak birlikte düzenlenerek imza altına alınmıştır. 12/01/2021

 

 

Necla YILDIZ                                  Funda GÜNLÜ                                              Korhan YURT

Fethiye Kaymakamlığı                       Fethiye Kaymakamlığı                                  Fethiye Kaymakamlığı

Yazı İşleri Müdürü                             Bilgisayar İşletmeni                                      İdari Büro Görevlisi

About egegazetesi

Check Also

“Çok Güzel Bir Proje Yapacağız”

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Değirmenbaşı Konaklamasız Orman Parkı’nın işletme ihalesi gerçekleştirildi ve …