Çarşamba , Mayıs 29 2024

Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

2021 yılı Mart Ayı Fethiye Belediye Meclis toplantısında bir tanesi gündem dışı olmak üzere toplam 9 madde görüşüldü. Cumhuriyet Mahallesi, 261 ada 12 parsel numaralı kordon boyu no: 9 adresinde bulunan Adress Kafe olarak bilinen 512 m²’lik alan oy birliği ile Fethiye Belediyesi’nin yüzde 100 hissesine sahip Fethiye Belediye Hizmetleri Turizm Ticaret ve Anonim Şirketi’ne devredildi. 6 ay açık olan Ölüdeniz Semt Pazarı’nda korona virüsü pandemisinden dolayı işgaliye ücretlerini ödemekte zorluk çeken esnaflar için işgaliye ücreti 1400 TL’den 500 TL’ye düşürülmesiyle ilgili madde tarife komisyonuna gönderildi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde sosyal mesafeli bir şekilde yapılan belediye meclis toplantısı öncesinde tüm meclis üyelerine ateş kontrolü yapıldıktan sonra kültür merkezine geçildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Belediye işlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için 2021 Mali Yılı içerisinde geçici işçi çalıştırılması ihtiyacı duyulduğundan, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1’inci maddesi ile Değişik 24 üncü maddesi hükmü uyarınca Belediyemiz C-11 norm kadro alt grubunda bulunduğundan, bu gruba 348 adet memur kadrosu verilmiş olup, 348 adet memur kadrosunun %20’si olan 70 rakamı esas alınarak hesaplanan 835 adam/ay geçici işçinin Belediyemizde çalıştırılması için gerekli iznin verilmesi ile ilgili belediye meclis gündemi oy birliğiyle kabul edildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaz sezonunda Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü’ne personel alınması gerektiğini belirtti.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norma Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca; Kadro iptal ve ihdas değişikliklerinin yapılmasına ilişkin meclis gündemi ise oy birliği ile geçti.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Teftiş Kurulu Müdürlüğü danışmanlığında hazırlanan Emlak İstimlak Müdürlüğü Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik görüşüldü. Belediye Meclisi oy birliği kararı verdi.

FETHİYE ALZHEİMER DERNEĞİ İLE BELEDİYE, ORTAK PROJE YÜRÜTECEK
Fethiye Alzheimer Derneği tarafından tüzüklerinde yer alan çalışma konularının gerçekleştirilmesi doğrultusunda Belediye ile ortak proje yürütülmesi için belediye meclisi görüşmelerde bulundu.  Bu kapsamda Fethiye Belediyesi ile Fethiye Alzheimer Derneği’nin ortak proje içerisinde yer almasını meclis oy birliği ile kabul etti.

PAZARCI ESNAFININ İŞGALİYE ÜCRETİ DÜŞTÜ
Ölüdeniz Mahallesinde kurulmakta olan semt pazarının sadece yaz sezonunda açık olduğunun tespit edildiği, 2020 Yılında Koronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı Ölüdeniz Mahallesi Semt Pazarı esnaflarının işgaliye ücretlerini ödemekte zorlanması nedeniyle Fethiye Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından pazar yeri işgaliye ücretlerinin 1.400,00 TL’den 500,00 TL’ye düşürülmesi talebi Belediye Meclisi’nce görüşüldü. Meclis, maddeyi tarife komisyonuna oy birliği ile gönderdi.

HAYVANLARA ZARAR VEREN KESİCİ ÇİTLER GÜNDEME GELDİ
Zabıta Müdürlüğü’nün, Şehrimizde jiletli tel olarak ifade edilen tel üzerine kesici sac parçalarının eklenmesiyle elde edilen tel çitlerin kullanımının giderek yaygınlaşmakta olduğu, ancak bu tür çit uygulamaları kedi, kuş gibi hayvanların yaralanmalarına yol açması, estetik bir görünümden uzak olması nedeniyle hayvan sağlığı ve şehircilik estetiği yönünden sakıncalar barındırmakta olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanununun 40’ıncı maddesi hükmü ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile birlikte değerlendirildiğinde kesici parçalar eklenerek elde edilmiş tel çitlerinin şehircilik estetiği ve hayvan yaralanmalarının önüne geçilmesi için bahçe ve bahçe duvarlarında kullanımının engellenmesi gereği ortaya çıkmakta ve konuda somut düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmakta olduğu, kesici parçalar eklenerek elde edilmiş tel çitlerinin kullanımının engellenmesini için görüşülen gündem maddesi ise, oy birliği ile geçti.

2021 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonuna havale edilen Teftiş Kurulu Müdürlüğü danışmanlığında hazırlanan “Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili hazırlanan Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi sonucunda oy birliği ile geçti.

GÜNDEM DIŞI MADDE GÖRÜŞÜLDÜ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Tapuda Muğla ili, Fethiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 261 ada 12 parsel numaralı, Kordon Boyu, No: 9 adresinde bulunan 512 m² yüzölçümlü taşınmazsın mevcut hali ile mülkiyetinin, Fethiye Belediyesi’nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu Fethiye Belediye Hizmetleri Turizm Ticaret ve Anonim Şirketi’ne 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 342 ve 343’üncü maddeleri uyarınca sermaye artırımı yoluyla aynı sermaye olarak konulmasıyla ilgili gündem maddesi görüşüldü. Adress Kafe olarak bilinen işletme yüzde 100 belediye şirketine oy birliği ile devredildi.

KARACA, “AMACIMIZ SATMAK DEĞİLDİR”
Gündem dışı maddeyle ilgili görüşlerini belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Daha önce Halk Evi’nde olduğu gibi sermaye artışıyla yüzde 100 sermayesi belediyeye ait olan şirketimize devredeceğiz. Buradaki hassasiyetimizi önceden söylemiştim. Bizler farklı yerleri de ihaleye çıktığımız için, mafyalaşmaya yönelik bir takım girişimler var. Tehdit oluşmaması için şirketimize devrediyoruz. Adress Kafenin olduğu yer daha önce mahkemelikti. Mahkeme bizim lehimize sonuçlandı. Buradaki amacımız asla veya asla satmak değildir. Şirket düzgün bir yatırımcıya kiraya verebilir. Kendisi de işletebilir” dedi.

ÇALIŞ PLAJI 30 NİSAN’A YETİŞECEK
Çalış sahil bandındaki projenin 30 Nisan’a kadar biteceğini belirten Karaca, “Alt yapılar tamamen bitti. Aydem, Türk Telekom, Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışmaları yaptı. Bundan sonrasında üst yapı çalışmaları başlayacak. Aynı zamanda esnaflarımızın sahil bandına bakan kısımlarında, estetik olarak daha güzel gözükmesi için, tek tip ürünler kullanılması gerekiliyor. Bu konuyla ilgili de tüm meclis üyelerimizin görüşleri bizim için önemli. Baha Şıkman Caddesi Haziran 15’e kadar devam edecek” dedi.

About egegazetesi

Check Also

Seydikemer “Bi Dünya Çocuk” İle Şenlenecek

İlçemiz Seydikemer Esnaflarından Murat YAYA’nın kardeşinin açmış olduğu “ Özel Seydikemer Bi Dünya Çocuk Kreş …