Cumartesi , Temmuz 20 2024

“Ayrım Yapılmadan Temizlenmeli”

Fethiye körfezinde yaşanan renk değişikliği ile ilgili CHP’li Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak açıklamalarda bulundu. Turizmcilerin zarar görmemesi için 2 aydır açıklama yapmadığını ifade eden Başkan Karaca, “Sadece Büyükşehir Belediyesini ve MUSKİ’yi suçlayarak bir yere varamayız. Bu konuda siyasi ayrım yapmamalıyız. Körfezi temizleyeceksek, iktidar, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi, STK’lar hep beraber bu sorunu çözmemiz gerekiyor” dedi.

KARACA, “TURİZMCİNİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN 2 AYDIR AÇIKLAMA YAPMADIM”
Basın açıklamasında ilk değerlendirmeyi Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptı. Karaca yaptığı açıklamada, konuyu yakinen takip ettiklerini şu ifadelerle anlattı; “Fethiye’deki körfezin renk değiştirmesiyle ilgili 2 aydır kamuoyunda büyük bir bilgi kirliliği var. Yıllardır körfezimizde kirlilik söz konusu. İlk önce ‘Neden Fethiye Belediyesi 2 aydır açıklama yapmıyor’ sorusuna cevap vereceğim. Bölgemizde turizmden geçinen ve buradan ekmeğini kazanan binlerce esnafımız var. Sorumluluk makamında olan birisi olarak, bizim ağzımızdan çıkan her söz, ulusal ve yerel basında yer alıyor. Turizmin geleceği adına bizler açıklama yapmadık. Ancak konuyu yakinen takip ettik. Buradaki sorunu nasıl aşacağımız konusunda ciddi çalışmalar içindeyiz”

KARACA, “SOSYAL MEDYADAKİ FAKE HESAPLARDAN SALDIRI ALIYORUZ”

Karaca, sosyal medya üzerinden ‘CHP’li belediyeler’ başlığıyla çirkin ve haksız saldırılara maruz kaldıklarını ifade ederek, “Burada siyasi ayrım yapmamalıyız. Körfezi temizleyeceksek, iktidar, büyükşehir, ilçe belediyesi, STK’lar hep beraber buradaki sorunu çözmemiz gerekiyor. Ancak üzülerek görüyorum ki; sosyal medyadan sahte hesapların, sadece ‘CHP’li belediye’ başlığı ile bizleri suçladığını görüyoruz. ‘CHP’li belediye’ ifadesi bile bunların siyasi açıdan art niyetli olduklarının göstergesidir. Bizler suçlu aramıyoruz. Bu 5-10-20 yıllık bir sorun değil, 50-100 yıllık bir sorun. Derelerden gelen tüm alüvyonlar,  erozyondan kaynaklanan topraklar körfezi doldurmuş durumdadır. Teknelerin manevra kabiliyeti bile kalmamıştır. Bilim adamlarının raporlarını birazdan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürümüz açıklayacak. Bilim insanlarına güvenmemiz gerekiyor. Çünkü her kafadan bir ses çıktığını görmekteyiz. Ulusal kanallarda sizler de gördünüz. Sadece Büyükşehir ve MUSKİ’yi suçlayarak bir yere varamayız. MUSKİ’nin kuruluşu 5 yıl, körfezin kirliliği yıllara dayalıdır. Bakanlık arıtma tesisini online bir şekilde su çıkış değerlerini denetliyor. Verileri kamuoyu ile paylaşmalarını bekliyoruz” dedi.

KARACA, “GEREKİRSE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜRÜZ”

Çevre ve Şehircilik Bakanının Fethiye körfezinin temizleneceğine dair sözler verdiğini hatırlatan Karaca “Farklı siyasi partiler ve STK’larımız ile birlikte Ankara’ya çıkarma yapacağız. İlgili Bakanlarımız ile görüşeceğiz. Gerekirse Cumhurbaşkanı ile de görüşürüz. Biz körfezdeki sorunu biliyoruz. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Fethiye’ye geldiğinde körfezin temizliği ile ilgili sözler vermişti. Sadece Fethiye Belediyesi bütçesi ile körfezin temizliği mümkün değildir. Daha önce 125 milyon gibi bir rakamla yapılabileceğini ifade etmiştim. Ancak şu an bu rakamlar 200 milyonu aşmaktadır. Sadece körfezin temizliği de yetmiyor. Körfeze bağlı tüm kanalların betonlaştırılmadan, rehabilite edilmesi gereklidir. Geçtiğimiz günlerde Erasta AVM’nin yanından geçen kanalı inceledim. Simsiyah su akıyor. Buradan yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyorum. Fethiye körfezinin temizliği yapılmalı, dereler ıslah edilmelidir. Bunun yapılmaması durumunda, kaybeden bir siyasi parti değil, Fethiye olacaktır. Değerli basın mensuplarından bir ricam var. Sezon bitene kadar bu konuyu gündemde tutarken, turizmcilerimizi de düşünün” diye konuştu.

7 Bilim Adamının Körfezle İlgili Araştırma Sonucunu Açıkladı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın ardından Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, Gazi Üniversitesi’nden 7 bilim adamının Fethiye körfezi ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Kabak yaptığı değerlendirmede, “Bilindiği üzere Fethiye Belediyesi’nin Gemilerden Atık Alımı ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği teknelerden kaynaklı katı ve sıvı atıkların alımı konusunda Atık Alım Yükümlüsü olarak “Mavi Kart” sistemini kurma ve işletme yükümlülüğümüz bulunuyor.  Bunun dışında herhangi bir mevzuat kapsamında Fethiye Körfezi üzerinde herhangi bir denetleme veya yaptırım uygulama yetkisi bulunmuyor. Herhangi bir yaptırım yetkimiz olamamasına rağmen, Fethiye Belediyesi – Turmepa – DTO ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile Mart 2016’dan bu yana yapılan deniz suyu kalitesi izleme çalışmaları kapsamında her ay 1 kez olmak üzere 14 farklı noktada su analizleri gerçekleştirild. Fiziksel ve kimyasal parametrelerin değişimleri gözlemlendi. Ayrıca akıntı, rüzgar hızı ve mevsimsel değişimlerle bağlantılı hesaplamalar Gazi Üniversitesi tarafından yapıldı.

Üniversitenin yaptığı tüm izleme ve ölçümleme çalışmaları ile Fethiye iç Körfezi’nin su kalitesinin mevcut durumu belirlenmiş durumdadır. 7 akademisyen tarafından yapılan araştırma sonucunda yaşanan renk değişimi ve kirlilik ile ilgili 4 ana sonuç ortaya çıkmıştır; Kıyısal sularda su kalitesi parametrelerinin izlenmesi ve değerlendirmesi raporunda; kirliliğin ana sebebinin Murt (Mersinli) deresinden taşınan tarımsal drenaj suyu ve arıtma sularının deşarj suyu, ikinci olarak, Körfeze dökülen diğer kanallar tarafından taşınan tarımsal drenaj suları, üçüncü olarak arıtmaya bağlı olmayan yerleşim alanları ve tesisler, son neden olarak Fethiye marinalarındaki ve diğer teknelerden kaynaklanan kirlilik olarak belirlenmiştir” dedi.

KABAK, “GÖREV DAĞILIMI HALKIMIZ TARAFINDAN BİLİNMELİDİR”

Kabak konuşmasında görev paylaşımları hakkında da kamuoyuna bilgiler sunarak, “Hazırlanan bilimsel raporda ayrıca Murt deresinin taşıdığı azot ve fosfor tuzları açısından zengin tarımsal deşarj suları ile birlikte doğrudan Fethiye Körfezi’ne bırakılmaktadır. Murt deresindeki kirlilik, tek başına Fethiye iç körfezini etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Körfez içerisindeki diğer kanallar, tüm ovaya ait tarımsal drenaj sularını herhangi bir arıtma ya da çökeltme olmadan doğruca Fethiye iç körfezine taşımaktadır. Murt deresi ve bahsi geçen kanallar körfezdeki başlıca kirlilik kaynağını oluşturmaktadır” denilmiştir.

Belirtmek gerekir ki; kara kökenli deniz kirliliği ile deniz kökenli deniz kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünde, birden fazla kurum ve kuruluş yetkilidir. Örneğin; altyapının olmadığı yerlerdeki arıtmaya sahip işletmelerin kontrolü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde, deniz ulaşım araçları kaynaklı atıkların denize deşarj edilip edilmediğinin kontrolü Sahil Güvenlik Komutanlıklarında, kanallarla ilgili proje geliştirmek, yatırım yapmak, kontrolleri gerçekleştirmek DSİ’de, yüzme suyu kalitesi ölçümleri Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde, altyapı ile ilgili sorumluluk Muski’dedir. Tabii ki bu durum bizim sorumluluğumuzu hiçbir biçimde azaltmıyor, ancak bu konuyla ilgili yetkili mercilerin birden fazla olmasına karşılık tek ve en önemli sorumlu merci belediye olarak görülüyor. Bu vesileyle bu bilgi kirliliğini azaltmış olmayı temenni ediyoruz” dedi.

Kabak ayrıca Mavi Kart ile ilgili sistemle ilgili yaptığı değerlendirmede, bu sistemin 2011 yılında Türkiye’de ilk kez Fethiye Belediyesi tarafından kurulduğunu ve sistemin iyi bir şekilde çalıştığını söyledi.

MECLİSE 2018 YILINDA KÖRFEZLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VERİLMİŞ!

Muğla Milletvekili CHP’li Süleyman Girgin ise, 2018 yılı Kasım ayında TBMM’ye Fethiye körfeziyle ilgili soru önergesini verdiğini söyledi. Fethiye Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıklar ve iktidara, Fethiye körfeziyle ilgili önemli görevler düştüğünü belirten Girgin, “Bizler gerek Turizm, gerek Çevre ve Şehircilik, gerek Ulaşım Bakanlığına körfezle ilgili durumları ilettik. Meclis tutanakları buradadır. 5 Kasım 2018’de soru önergesi vermişiz. Önergede; ‘Fethiye limanının çevresel etkenler ve limana akan derelerin taşıdığı alüvyonlar nedeniyle oluşan dip çamuru, deniz trafiğini etkilemektedir. Liman dip çamuru temizliği için fizibilite çalışması yapıldığını duyduk. Temizliğin gerçekleşmesi için belirlenen bir ihale tarihi var mıdır? Bu konuda acilen müdahale etmenizi sizlerden istirham ediyoruz’ demişiz. Ne zaman? 5 Kasım 2018’de! Çevre ve Şehircilik Bakanı’na bu konuyu iletmişiz. ‘Murt deresinin ıslah çalışmaları yapılmış olsa da, dereden gelen alüvyonlar ve atıkların bertarafı için etkin bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi Fethiye’miz için önem arz etmektedir. Acilen buna müdahale edelim’ demişiz.

Büyükşehirin arıtma tesisi, Çevre Bakanlığı tarafından her gün kontrol edilmektedir. Bunu herkes bilmelidir. Bu verilerin kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz. Tüm kurumlarla bir araya gelip, körfezi temizlemeliyiz. Bizim amacımız birilerine suç atmak değildir. Devlet bütçesi ile bu sorunun çözülmesi gerekmektedir. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüştük. Ben kendisine, “Fethiye körfezine, ‘burada denize girmek yasaktır’ tabelası dikildiği anda dünyaya rezil oluruz” dedim. Kendisi ‘Fethiye körfezinin temizliği ile ilgili çalışmalara başlayacağız’ dedi. Sayın Bakana bu sözünün takipçisi olacağını ifade ettik” diye konuştu.

About egegazetesi

Check Also

METE VE OTGÖZ, “STATLARI MODERNİZE EDİYORUZ”

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın …