Perşembe , Ekim 6 2022
Anasayfa / Anasayfa / Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Fethiye Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 2 oturumla gerçekleşti. Toplantıda 3 adet gündem dışı olmak üzere toplam 16 madde görüşüldü.

Ocak ayı meclis toplantısının özetinin okutulmasının ardından, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunun kaldırılarak, yerine Kültür İşleri Müdürlüğü kadrosunun, Yerel Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun kaldırılarak yerine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine ve kurulan müdürlüklerin belediye teşkilat şemasına eklenmesine ilişkin meclise havaleli 21/12/2021 tarih ve 30736 sayılı müzekkeresinin görüşülmesine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

Halkımıza hizmet verme noktasında üretimin etkin ve verimli bir biçimde yapılması ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında görev ve yetki bakımından eksikliklerin oluşmaması için yeni kurulan Kültür İşleri Müdürlüğü’nün ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesine ilişkin madde Diğer İşler Komisyonu’na havale edildi. Komisyon görüşmelerinin ardından madde 2. oturumda oy çokluğu ile kabul edildi.

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğinin 8.maddesinin 13.fıkrasına göre Adalet Bakanlığı tarafından 24 ay süre ile bedelsiz ön izin oluru alınan Muğla İli, Fethiye ilçesi, Eldirek Mahallesi sınırları içerisinde 45.000,00 m2’lik ormanlık alana yeni Adalet Hizmet Binası yapılabilmesi için 1/25000 Ölçekli Fethiye Göcek Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce onaylanması gerekmekte olduğundan, söz konusu İmar Planlarının Belediyemizce yapılması talebine ilişkin meclise havaleli 18/01/2022 tarih ve  33632 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi maddesi, İmar Komisyonu’na havale edildi. Komisyon görüşmelerinin ardından madde 2. oturumda oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı maddelerden biri olan, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, Esenköy Merkez Cami yolunda bulunan evinin olduğu sokağa Dont Yaylası muhtarı merhum Mustafa Köse’nin lakabı olan “MIGIRI” isminin verilmesine ilişkin talebinin gündeme alınıp, alınmayacağı hususunun görüşülmesi, maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Sokağa, Mustafa Köse (Mıgırı) isminin verilmesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

About egegazetesi

Check Also

Karayiğit “Yeni Uygulama Ziraat Odalarını Devre Dışı Bırakıyor”

1 Ekim tarihi itibari ile Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) başvurularının e- Devlet üzerinden yapılmaya başlaması …