Pazartesi , Haziran 27 2022
Anasayfa / Anasayfa / 5’inci Fethiye Belgesel Günleri hazırlıkları başladı (Gençlerimizi gerçeğe ve tema olarak da “geleceğe” çağırıyoruz)

5’inci Fethiye Belgesel Günleri hazırlıkları başladı (Gençlerimizi gerçeğe ve tema olarak da “geleceğe” çağırıyoruz)

5’inci Fethiye Belgesel Günleri hazırlıkları başladı

(Gençlerimizi gerçeğe ve tema olarak da “geleceğe” çağırıyoruz)

Ortaklar Öğretmen Okullular (ADABELENLİLER) Derneği Fethiye Temsilciliği’nin bir etkinliği olarak İlçemize yeni bir kültürel renk getiren,  Fethiye Belgesel Günleri’nin 5’incisi için çalışmalar sürdürülüyor.

Fethiye Belgesel Günleri hazırlıkları hakkında ADABELENLİLER Derneği Fethiye Temsilcisi Abdullah Taşcıoğlu, yaptığı açıklamada; Bu etkinliği Adabelenliler adına etkinlik yazmanı Sabri Kuşkonmaz, Nilgün Ukil Kuşkonmaz, Atiye Taşcıoğlu Kaçar, Necla Günal Halaçeli, Fercan Akçin, Hüseyin Çatal, Fatma Kartal Börekçi ve Necati Ocak’tan oluşan bir Çalışma Grubu ile yürüttüklerini, çalışmalarına imece kültürlerine bağlı olarak, Dernekleri yanında Fethiye’de bulunan Adabelenlilerin katkılarının bulunduğunu belirtmiştir.

Gençlerin kültür sanat etkinliklerinde yer almasını ulusal bir görev olarak değerlendirdiklerini belirten Taşcıoğlu, geçen yıllarda olduğu üzere bu yıl da Fethiye ilçemiz sınırlarında bulunan ortaöğretim ve yüksekokul öğrencileri veya öğrenci grupları yanında okullar adına da katılıma açık belgesel film yarışması düzenlediklerini özellikle vurgulamıştır.

Sayın Taşcıoğlu, 5’inci Fethiye Belgesel Günleri’nin 15 ve 16 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirecekleri etkinliğin temasını, “Gelecek” olarak belirlediklerini ifade ederek aşağıdaki açıklamayı yaptı.

 

Etkinlik temasını “Gelecek” olarak belirleyerek, sınırlarını son derece geniş tuttuk. Tüm toplumsal gelecek tasavvurları, ütopyalar, distopyalar, geleceksizlik, gelecekte beklenilen olumlu ya da olumsuzluklar; açlık, tokluk, kıtlık, işsizlik, uzay ve benzeri temalar olabileceği gibi, somut düzlemde ele alınan çalışmalar da kapsam içine alınmıştır. Kısacası, katılımcı gençlerin, “gelecek” fikri üzerine düşünmeleri ve gelecek konusunda neler düşündüğü konularını kapsayan geniş bir çalışma alanı açılmıştır. Böylelikle hem soyut ve kavramsal hem de olgusal, somut anlamda çalışmalar yapılması düşüncesinde birleşilmiştir.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere etkinlik kural olarak 15 Nisan Cuma-16 Nisan 2022 Cumartesi tarihleri arasında fiziksel katılımla yapılması planlanmıştır. Ancak, salgın koşullarına göre etkinliği yapılma biçimi değiştirilebilecektir.

 

Etkinliğin önce ulusal, sonrasında da uluslararası boyutlarda yapılabilmesinin bir ön hazırlığı olarak, bu yıl Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu/Lisesi gibi, geçmişte öğretmen yetiştirmiş bazı okullara çağrı yapılacaktır. Sonraki yıllarda belgesel çalışmasının ülkedeki tüm okulları ve hatta tüm gençleri kapsayacak biçimde genişletilmesi hedeflenmektedir. Amaç, gerçeği yitirmeme çabasını sürekli kılmak ve bu halkayı genişletmektir.

Günümüzde bilişim alanındaki çok hızlı ilerlemeler yaşanmaktadır. Endüstri 4.0, endüstri 5.0, yapay zekâ ve benzeri kavramlar her gün konuşulup tartışılmaktadır.  Artık bilgi, sadece “bilme” ile ilgili bir kavram olmaktan çıkmış, tüm dünyada en önemli ve pahalı bir ürün haline gelmiştir. Bu tablo içinde hızlı dönüşümü yakalamanın yollarından biri medya okuryazarlığı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak, mevcut halde, medya okuryazarlığının temel araçları olan bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gençlerimizin kullanım biçimi olarak bir araç olmaktan çıkmış, birer amaç haline gelmiştir. Bilgiye ulaşmak ve elde edilen bilgiden yeni sentezler yapmak yerine, sadece sanal bir dünyanın verilerine bağımlı olan pasif kullanıcılar haline gelinmesi hem kişisel olarak hem de ülke geleceği açısından son derece olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.

Belirtildiği biçimde, medya okuryazarlığı doğrultusunda medyayı doğru kullanmak yerine iletişim aygıtlarına bağımlılık, dünya literatüründe “dijital bataklık” olarak adlandırılmaktadır. Benzer biçimde, bu dijital bataklığa giren gençler, filtre baloncukları ve yankı odaları denilen kavramlarda yer aldığı gibi, sadece kendi ilgi alanlarında oluşan verilerle kuşatılmakta, gerçek dış dünya yerine telefonu/bilgisayarı kullanan kişiyi etkileyecek “sanal gerçek” ile yaşamaktadır. Kendilerine gelen ve aslında algoritmalarla filtrelenmiş veriler tüm dünyanın verisi sanılmakta ve sadece kendilerinin ilgilendiği bir alanla, yani dar bir baloncuğa hapsedilerek, çevresinden soyutlanıp, kuşatılmaktadır.

Bu kuşatmanın ana hedefi ya da sonucu tüketim olmaktadır. Bu halde de, artık gerçeklerden uzaklaşıp, kendilerine sunulanı tek doğru ve tek gerçek olarak algılamaya başlamaktadırlar. Bir başka deyişle içine çekildiği “reklam estetiği” ile yaşamak zorunda kalınmaktadır. Bu durumda, gazlı içecek içildiği zaman “mutlu” olunacağı, herhangi bir marka malı satın alınca da “özgür” olunacağını yanılgısına düşülmektedir. Yani, dijital katmandaki “yeni yaşam” ile ve tamamıyla gerçek ve dünyasal olandan, bir başka deyişle de doğru olandan uzaklaşılmaktadır. Böylelikle, dünya bilişim devlerinin yönlendirdiği bir zihin dünyası ile neredeyse bir “dijital zihin işgali” ortaya çıkmaktadır. Deyim yerindeyse, “Çanakkale’den geçemeyen” anlayış, bilgisayardan ve telefonlardan geçerek zihin dünyamızı işgal etmektedir.

Bu anlayış ve akımın olumsuzluklarına karşı, gençlerin çevrelerine eleştirel gözle bakabilmesi, değerlerini fark etmeleri, hayat gerçeklerini görmesi ve gerçekle ilişki kurması çok önemlidir. İşte bunun yollarından biri, belgesel çalışmalarıdır. Çünkü belgesel işler ve belgesel sinema, konu olarak gerçeği ele alır. Gençlerin gerçeği konu alan bir belgesel çalışma yapmalarıyla, çevrelerinde olan bitenle etkin, yaratıcı ve sürdürülebilir bir ilişki kurmaları sağlanabilecektir. Gerçekle kurulan ilgi, gerçek dünya ile kurulan bağ, dijital kuşatmanın panzehiridir. İşte bu nedenle biz gençlerimizi gerçeğe ve tema olarak da “geleceğe” çağırıyoruz.

Sayın Taşcıoğlu Fethiye merkezli yapılan bu etkinlik ile Fethiye’nin ulusal ve uluslararası düzlemde turizmle anılmasının yanında yapılan kültürel çalışmalara ek olarak yeni bir kültürel başlık daha ekleneceğini ifade etmiştir. Taşcıoğlu, Yarışma Yönergesinin,  Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22 Aralık 2021 tarihli yazıları ekinde orta öğretim okul müdürlüklerine gönderildiğini belirterek, okuyuculardan Fethiyemizde bulunan orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz ile bu okullardaki öğrencilerimizin bilgilendirilmeleri konusunda yardım talebinde bulunarak, halkımızı 15 ve 16 Nisan 2022 tarihlerinde yapacakları etkinliğe davet etmiştir. Not: Belgesel Film Yarışması Yönergesi Yarınki Sayımızda Yayınlanacak.

About egegazetesi

Check Also

YOL SANAT VE ÜST YAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Orman İşletme Müdürlüğü-Yatağan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü, …